२४ घण्टामा २८० जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि, ६ जनाको मृत्यु

२४ घण्टामा २८० जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि, ६ जनाको मृत्यु

https://merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=76667

२४ घण्टामा २८० जनामा कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि, ६ जनाको मृत्यु

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *